Wagenpark
Volvo
Hoofdkantoor

Terugvragen accijns brandstof in voorraad op 01.04.2022 om 00.00 uur

Stappenplan

Vóór u begint: u dient voor het terugvragen te beschikken over een E-herkenningsmiddel niveau 3.

 1. Bent u een bedrijf? Deze regeling geldt alleen voor bedrijven. Ga verder naar stap 2.
 2. Heeft u brandstof in voorraad voor commerciële doeleinden in een opslagplaats? Ga verder naar stap 3.
 3. Leg de volgende gegevens vast in uw administratie:
  1. een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
  2. de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
  3. de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk

Let op: er moet al accijns zijn betaald over deze goederen en dit moet u kunnen aantonen. Een factuur is niet voldoende; u heeft ook een verklaring nodig van de leverancier dat er inclusief accijns is ingekocht.

Wanneer de douane erom vraagt moet u alle onder stap drie genoemde gegevens kunnen aantonen.

 1. Kies in Mijn Douane voor het tabblad accijns en daarna bij ‘teruggaaf’ voor ‘teruggaaf o.g.v. artikel 84b WA’
 2. Bereken zelf het bedrag dat u terugkrijgt:
  1. 17,3 cent per liter voor (ongelode) benzine
  2. 11,1 cent per liter voor diesel
  3. 4,1 cent per liter voor LPG

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd. Meer informatie zal door de belastingdienst in december worden verstrekt via haar website.

Vragen? Belt u dan de Douanetelefoon via 0800 – 0143.