Wagenpark
Volvo
Hoofdkantoor

Verlaging accijns op diesel en benzine met ingang van 1 april 2022

De onrust in de wereld heeft ook in onze branche tot ongekende taferelen geleid: de brandstofprijzen zijn in korte tijd extreem gestegen. Zowel diesel als benzine hebben nu een bizar prijsniveau bereikt en in combinatie met gemaakte afspraken tussen zowel leverancier en distributeur, distributeur en eindgebruiker maar ook met de relaties van eindgebruikers leidt dit tot een breuk in de balans die we altijd hebben gekend.

De overheid is zich hier terdege van bewust en heeft intussen een maatregelenpakket samengesteld om de gevolgen van stijgende (energie)prijzen en de aanhoudende inflatie te verzachten. Dit pakket zal ingaan per 1 april 2022 en in ieder geval gelden voor een periode van een zes maanden.

Zo zal naast veel andere maatregelen per 1 april aanstaande de accijns op zowel benzine als diesel worden verlaagd. Voor diesel geldt een verlaging van 11,1 cent per liter en voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter. Dit zal ongetwijfeld een piek teweeg brengen in de vraag naar brandstof in de eerste dagen na het ingaan van de verlaging. U op tijd voorzien van brandstof heeft als altijd voor ons de hoogste prioriteit. Maar wij hopen dat u zich, net als wijzelf, ervan bewust bent dat de beschikbaarheid van voldoende product onvoorspelbaar is door de grote vraag die zal ontstaan.

Ons advies aan u? Zorg ervoor dat u in deze onzekere tijden – en zeker in de eerste week van april – een brandstofvoorraad hebt waarmee u het kunt uitzingen tot 6 april. Zo voorkomt u een brandstoftekort en financiële nadelen voor uzelf.

Dat is mooi, zult u denken. maar hoe zit het dan met het product in de opslag wat is gekocht vóór de accijnsverlaging? Dat is immers veel duurder? Daarvoor heeft de belastingdienst intussen een teruggaafregeling voor bedrijven in het leven geroepen. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl. Wacht daar niet mee; de belastingdienst wenst de benodigde gegevens voor teruggaaf binnen vijf werkdagen na 1 april (uiterlijk 8 april 2022) te ontvangen en het indienen van de gegevens gaat met een E-herkenningsmiddel en/of Digi-D. Voor het gemak voegen wij ook een stappenplan voor het terugvragen van de accijns bij. Wij kunnen dit niet voor u doen helaas, u dient dit zelf te regelen.

Let op: omstandigheden blijven in deze onzekere tijden veranderen. Houd daarom de nieuwsvoorziening goed in de gaten en bepaal zelf wat uw strategie is. Van Dijkhuizen Energy & Mobility denkt zoals altijd, maar zeker in deze extreme tijden daarin graag met u mee.

Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 0344 614734 of per email via info@hvandijkhuizen.nl.