Wagenpark
Volvo
Hoofdkantoor

ANAC Diagnostics

In competitie met de concurrentie: door analyse van een olie monster kunnen de Total ingenieurs de motor- of machine conditie controleren en beoordelen. ANAC geeft u dezelfde service, toegespitst op het nemen van de juiste beslissingen voor uiteenlopende gebruikscondities. ANAC, beschikbaar gesteld voor u door Total, helpt U om het onderhoud te optimaliseren en de kosten van uw wagen- of machinepark tot een minimum te beperken. Ook wanneer u de producten van onze concurrenten gebruikt kan ANAC een uitkomst bieden, dit betekent dus dat ANAC bij alle producten een analyse kan doen.

ANAC maakt het verschil!

  • 4 000 000 diagnose analyses sinds de start
  • 200 000 diagnose analyses per jaar
  • 470 000 mechanische componenten onderzocht
  • Meer dan 30 jaar ervaring

De toepassingen

  • Reduceren van operationele kosten
  • Het plannen van en anticiperen op onderhoud op de geschikte momenten
  • Het verlengen van de technische levensduur
  • Verhogen van de inzetbaarheid van uw equipment
  • Optimaliseren van de olie intervallen

Het ANAC Analyse systeem, wereldwijd beschikbaar, geeft U objectieve en wetenschappelijk verantwoorde antwoorden, die makkelijk te begrijpen en uitvoerbaar zijn.

ANAC is er in verschillende vormen / segmenten

ANAC PRO:
U beheert een vloot voertuigen. Wij kunnen U ons vlaggenschip, ANAC PRO, aanbieden. In de afgelopen ruim 30 jaar heeft ANAC referenties van bijna 500 000 types van mechanische componenten en motoren verzamelt: dit is hoe u met ANAC PRO langs elektronische weg de interpretatie doet van uw olieanalyses. Een unieke kleur – code vereenvoudigt het lezen van de rapporten. Door het gebruik van het compensatie systeem is ANAC PRO de oplossing voor fleet – managers om de slijtage van de machines en voertuigen effectief te meten en te monitoren.

ANAC EXPERT:
Wilt U een adequate specifieke olie analyse, dan adviseren wij ANAC EXPERT. Deze analyse gebruikt de ANAC Database om antwoorden te vinden op bv een bron van afwijkingen of specifieke vragen over de in gebruik zijnde olie. Metingen van bv TBN (of TAN) en oxidatie, becommentarieerd door een specialist in motoren en machines. ANAC EXPERT is een analyse met diepgang, speciaal voor “troubleshooting” en monitoren van motoren en machines in uiteenlopende toepassingen al dan niet onder zware condities.

ANAC VISIO:
Voor alle componenten in het transmissiesysteem, in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de motor, adviseren wij ANAC VISIO. Special aanbevolen voor de analyse van hydraulische oliën (ook in constructie equipement) of transmissieoliën. ANAC VISIO is de garantie voor een adequate diagnose, waarbij er tevens een microscopische observatie na filtratie op een 5 micron filter wordt uitgevoerd. Alle slijtagedeeltjes, zowel van metal als andere, worden geïdentificeerd en een foto wordt
aan het rapport toegevoegd.

ANAC GAS:
ANAC is ook een range voor “diepte” analyses, gespecificeerd voor elke industriële toepassing. Voor analyses, special voor industriele gas zuigermotoren, welke als brandstof aardgas of biogas gebruiken, adviseren wij ANAC GAS. Deze analyse wordt geheel in overeenstemming met de voorschriften voor olie specificatie en de slijtagenormen van de leverancier uitgevoerd.

ANAC INDUS:
Met deze analyse gebruikt u alle technische informatie en vaardigheden van onze product ingenieurs. In het hart van ANAC INDUS zit een database met alle gegevens en karakteristieken van de TOTAL smeermiddelen: gebruik deze gegevens voor preventief - in plaats van curatief onderhoud voor optimaal gebruik van uw machinepark.

ANAC COOLANT:
Voor koelmiddelen bestaat ANAC COOLANT. Als aanvulling op het gebruik van smeermiddelen spelen koelmiddelen een zeer vooraanstaande rol in de bescherming van motoren. Met dit gegeven is ANAC COOLANT ontwikkeld om de efficiëntie van bescherming tegen corrosie en temperatuur te meten en te
controleren.

Meer informatie:

Voor meer informatie over onze producten neemt u contact met ons op. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0344 61 47 34 of gebruik onderstaande knop.