Kunnen er extra gegevens op de servicepas worden geregistreerd?

  • Ja dit is mogelijk, er kan per servicepas worden gekozen voor de volgende opties (meerdere opties zijn mogelijk):
    • Op kenteken
    • Op chauffeur (naam)
    • Op voertuig (merk, type etc.)